JAROCIN
SŁUPSK
OBORNIKI WLKP
t. 792 233 332
PN – PT: 8.00 – 16.00

Szkolimy pododdziały

Szkolenia skierowane są do pododdziałów chcących osiągnąć zaawansowany poziom wyszkolenia w zakresie taktyk, technik i procedur działania małych pododdziałów (drużyna/pluton/kompania). Pomożemy wam “Od zera do bohatera” przygotować cały pododdział do realizacji zadań w warunkach bojowych. Podczas naszych szkoleń teoretycznie i praktycznie przećwiczymy, w bardzo realnej symulacji pola walki, klasyczne manewry taktyczne oraz szereg najlepszych technik i procedur, które zaraz po szkoleniu będziecie wstanie wdrożyć w swoich pododdziałach! Pomożemy wam zrozumieć i wytrenować zdolności bojowe do realizacji:

 • taktycznego zajęcia rejonu lub obiektów
 • obrony i ochrony rejonu, obiektów oraz wojsk własnych i powierzonego personelu
 • rajdu na obiekty przeciwnika
 • zasadzki na przemieszczające się ugrupowanie przeciwnika
 • rozpoznania rejonu lub obiektów przeciwnika
 • zadań kontrolnych (organizacja i funkcjonowanie punktów kontrolnych)

Powyższe zajęcia taktyczne zawierają wszystkie elementy całego cyklu realizacji zadań bojowych, tj:

 • planowanie operacji i koordynacja z wyższymi przełożonymi
 • koordynacji z siłami własnymi działającym w rejonie
 • przygotowanie sprzętu i uzbrojenia oraz kluczowe treningi niezbędne do przeprowadzenia operacji
 • przerzut w rejon operacji
 • realizacja zadania na obiekcie
 • komunikacja radiowa z wyższymi przełożonymi oraz siłami własnymi i wsparcia
 • wycofanie z rejonu działania
 • odtwarzanie gotowości bojowej

Szkolimy liderów

Szkolenia dla liderów/dowódców pododdziałów w zakresie procedur dowodzenia w warunkach bojowych. Podczas szkolenia zapoznamy was ze stosowanymi przez najlepsze jednostki w NATO następującymi elementami składającymi się na przywództwo taktyczne w walce:

 • przyjęcie rozkazu bojowego (HIGER OPORD)
 • wydanie/postawienie wstępnego rozkazu/zarządzenia bojowego (WARNO)
 • tworzenie wstępnego planu działania
 • inicjowanie przegrupowania
 • realizacja rozpoznania/gromadzenie informacji rozpoznawczej
 • uzupełnienie planu działania/przygotowanie koncepcji operacji
 • wydanie/postawienie rozkazu bojowego (OPORD)
 • nadzór i doskonalenie

Zajęcia z procedur dowodzenia mają charakter praktyczny (symulacja działania bojowego), dlatego podczas zajęć pomożemy wam również rozwijać swoje umiejętności i atrybuty przywódcze niezbędne w działaniach bojowych, tj.:

 • wywieranie wpływu
 • dowodzenie poprzez przykład
 • komunikacja
 • kreowanie pozytywnej atmosfery
 • przygotowanie samego siebie
 • rozwój innych i swoich liderów
 • celowość działania
 • prezencja
 • krytyczne i kreatywne myślenie
 • zarządzanie podwładnymi
 • podejmowanie trafnych decyzji
 • rozumienie/nadążanie za sytuacją
 • wizualizacja, opis i ocena sytuacji

Szkolimy instruktorów

Dla instruktorów oraz liderów pododdziałów mamy dobrze przygotowany i opracowany program metodycznego przygotowania do organizacji, nadzoru i realizacji szkolenia bojowego. Podczas szkolenia kompleksowo przygotujemy was w zakresie:

 • zarządzania szkoleniem bojowym
 • przygotowania zajęć
 • realizacji zajęć
 • metodyki prowadzenia szkolenia
 • oceny ryzyka i zasad bezieczeństwa w szkoleniu bojowym
 • ewaluacji zajęć

Kompleksowe wsparcie

 • Pododdziałom oferujemy również warsztaty oraz pomoc w opracowaniu dokumentów w zakresie standardowych taktyk, technik i procedur działania, a następnie wdrażaniu w swoich pododdziałach.
 • Pomożemy wam przeprowadzić ewaluację wyszkolenia pododdziału w zakresie zdolności bojowych jakie posiada oraz wskazać odpowiednie potrzeby szkoleniowe lub rozwiązania w zakresie procedur działania oraz struktur pododdziału i personelu.
 • Posiadamy również kompetencje umożliwiające wsparcie całych batalionów w zakresie działań bojowych obejmujących: dowodzenie podległymi pododdziałami, planowania operacyjnego, organizacji i szkolenia sztabu, przygotowania i wdrażania standardowych procedur działania.